աՌԱՔՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Առաքումը Երևանում կատարվում է 1-2 օրվա ընթացքում՝

  • անվճար եթե առաքանու գումարը 20.000 դրամ և ավել է
  • 1000 դրամ՝ մինչև 20.000 դրամ առաքանու դեպքում

 

⚠️ Ապրանքի ամբողջականությունն ու որակն անհրաժեշտ է ստուգել ստացման պահին՝ առաքիչի ներկայությամբ: Ապրանքը չհավանելու դեպքում առաքիչի վերադարձի գումարը վճարում է հաճախորդը: